نوع محصول قیمت مصرف کننده به ریال
مربای هویج 320 گرم – لیوانی 280000
مربای گل سرخ 320 گرم – لیوانی 280000
مربای انجیر 320 گرم – لیوانی 280000
مربای توت فرنگی 320 گرم – لیوانی 295000
مربای بهارنارنج 320 گرم – لیوانی 295000
مربای گل سرخ 320 گرم – لیوانی 295000
مربای آلبالو 320 گرم – لیوانی 295000
مربای به 320 گرم – لیوانی 295000
مربای تمشک 320 گرم – لیوانی 325000
مربای شاه توت 320 گرم – لیوانی 325000
مربای عسل 320 گرم – لیوانی 420000